PARTNERJI PROJEKTA

ukc-mb.si

Univerzitetni klinični center Maribor je javni zdravstveni zavod in opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni. UKC Maribor predstavlja eno izmed največjih zdravstvenih ustanov v Sloveniji in hkrati najpomembnejšo zdravstveno institucijo v severovzhodni Sloveniji. V bolnišnici je več kot 3000 zaposlenih, od tega približno 530 zdravnikov specialistov in specializantov različnih strok, skoraj 1500 pa je zaposlenih v zdravstveni negi. Poleg kliničnega dela ima UKC MB razvito tudi raziskovalno dejavnost, saj ima ustrezno kvalificiran kader, ki lahko razvija projektne vsebine. Zaposleni raziskovalci so vpeti v številne mednarodne klinične študije, kot tudi v mednarodne konzorcije pri projektih, financiranih iz EU sredstev.

mf.um.si   

Univerza v Mariboru je visokošolska ustanova, ki predstavlja osrednjo ustanovo za izobraževanje vzhodne Slovenije. Partnerska institucija Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru (MF UM) je bila ustanovljena leta 2003. Šola je bila zgrajena na načelih uvajanja inovativne metodologije poučevanja v kurikulum v jugovzhodni Evropi. Fakulteta se osredotoča na vključevanje študentov v razvoj učnih načrtov, vzajemno učenje in simulacije kliničnih veščin, da bi izboljšala sposobnosti študentov in diplomantov medicine. MF UM s svojim delom dosega približno 1000 študentov/diplomantov in kadrov v medicinskem izobraževanju s katerimi komunicira in razvija inovacije v izobraževanju v medicini. Fakulteta je do sedaj že izvajala intenzivne programe poučevanja, kot so IP Erasmus za poučevanje kliničnih veščin.

ntnu.edu

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) je največja norveška univerza z več kot 42 000 študenti. Univerza ima visoko stopnjo internationalizacije, saj je več kot 30 % učiteljev in raziskovalcev tujcev. Delež zaposlenih žensk je 42 %. Fakulteta gosti nobelove nagrajence prof. May-Britt in prof. Edvard Moser. Institucija je prav tako prejemnica številnih prestižnih evropskih in nacionalnih projektnih financiranj. V sodelovanju s klinično bazo St. Olav’s Hospital je fakulteta največja institucija za izobraževanje zdravstvenih kadrov na Norveškem. NTNU je vključen v številna interdisciplinarna sodelovanja, Oddelek za duševno zdravje (Department of Mental Health (IPH)) pa predstavlja najpomembnejšo stično točko za projekt EMPOWER FOR 21.