O projektu EMPOWER FOR 21

EMPOWER FOR 21 je projekt krepitve kadra v izobraževanju. Odgovarja na izzive družbe, ki od strokovnjaka v 21. stoletju zahteva tako kompetentnost na svojem področju, kot tudi služenje in soustvarjanje širše družbe z vodenjem in odzivi na temeljne izzive, kar Svetovna zdravstvena organizacija in druge zdravstveno-vzgojne organizacije definirajo kot ključne kompetence strokovnjaka v 21. stoletju.

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je ustvariti dolgoročni program usposabljanja mentorjev in učiteljev v zdravstvu za krepitev kompetenc 21. stoletja. Program bo ob koncu projekta strnjen v t.i. kurikulum EMPOWER FOR 21 in bo prosto dostopen preko naše spletne strani. Po zaključku projekta si bomo partnerji prizadevali za trajnostno implementacijo kurikuluma in s tem za dvig kvalitete poučevanja v slovenskem visokošolskem prostoru.

Projekt je razdeljen na 3 vsebinske delovne sklope, v okviru katerih se bodo izvajala izobraževanja in usposabljanja predvsem v obliki delavnic.

Trajanje
projekta

Delovni sklop izobraževanj in delavnic za učitelje 

Osebna komunikacija

Vodenje
Digitalna komunikacija

Skrb za duševno zdravje

Kritično razmišljanje v zdravstvu

Certificirani učitelji bodo nato znanje nadalje prenašali na ostale zdravstvene delavce, izobraževanja pa bodo v nadaljnjih fazah projekta ponujena tudi širši zainteresirani javnosti. Projekt tako odgovarja na nujne potrebe visokošolskih institucij s področja zdravstva in izvajalcev javnih služb po izobraževanju usposobljenih kadrov prihodnosti s specifičnim opolnomočenjem kadrov in učiteljev.

Projekt se bo izvajal pod vodstvom Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (UKC MB), v partnerstvu z Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru (MF UM) in Norveško univerzo za znanost in tehnologijo (NTNU).