Krepimo kader
v izobraževanju
na področju medicine

EMPOWER FOR 21 – Opolnomočenje za delo v 21. stoletju z razvojem veščin vseživljenjskega učenja, dobrega počutja zaposlenega ter preprečevanjem in prepoznavanjem duševnih motenj.

EMPOWER FOR 21 je projekt krepitve kadra v izobraževanju. Odgovarja na izzive družbe, ki od strokovnjaka v 21. stoletju zahteva tako kompetentnost na svojem področju, kot tudi služenje in soustvarjanje širše družbe z vodenjem in odzivi na temeljne izzive, kar Svetovna zdravstvena organizacija in druge zdravstveno-vzgojne organizacije definirajo kot ključne kompetence strokovnjaka v 21. stoletju.

Trajanje
projekta

FINANCIRANJE PROJEKTA

Projekt EMPOWER FOR 21 se izvaja v sklopu programa Izobraževanje – krepitev virov, katerega nosilec je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Publikacije

Poglej vse publikacije