Iskalni rezultati

V sredo, 17.5.2023 in v četrtek, 18.5.2023, je na Medicinski fakulteti potekala delavnica z naslovom Duševno zdravje ob začetku študija, namenjena visokošolskim učiteljem in zainteresirani javnosti.
Delavnica je potekala pod vodstvom izr. prof. dr. Hojke Gregorič Kumperščak, izvajali sta jo Sara Plakolm Erlač in Nina Vučinić, psihologinji iz Enote za otroško in mladostniško psihiatrijo.
Ključne teme delavnice so bile:
🔷 povečanje pismenosti na področju duševnega zdravja,
🔷 prepoznavanje duševnih stisk pri študentih,
🔷 destigmatizacija in pridobivanje znanja,
🔷 kako informirati študente o ustreznih oblikah pomoči.
Gre za prvo izvedeno izobraževalno delavnico projekta EMPOWER FOR 21, ki ga vodi UKC Maribor v sodelovanju Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru in norveško NTNU. V naslednjem tednu bodo namreč sledile še delavnice za krepitev komunikacije, vodenja in digitalne komunikacije.

Zadni teden v maju in prvi teden v juniju se bodo na UKC Maribor v sklopu projekta EMPOWER FOR 21  odvijale 3 izobraževalne delavnice iz:

  • komunikacije
  • vodstvenih kompetenc
  • digitalne komunikacije.

 

K prijavi vabimo vse visokošolske učitelje, zdravstvene (so)delavce in zainteresirano javnost.

 

Delavnice so prijavljene za pridobivanje ustreznih točk na Zdravniško zbornico in Zbornico babiške in zdravstvene nege, mogoče pa bo pridobiti tudi pedagoške točke (zaposleni UM). Več na spletni strani UKC, kjer so možne prijave: www.ukc-mb.si/strokovna-srecanja/napovednik/delavnice-iz-komuniciranja-vodenja-in-digitalne-komunikacije.

V mesecu maju bo za visokošolske učitelje in zainteresirano javnost v sklopu projekta EMPOWER FOR 21 potekala izobraževalna delavnica z naslovom »Duševno zdravje ob začetku študija«.

Prijave zaposleni UM: https://dogodki.um.si

Prijave ostali: www.ukc-mb.si/strokovna-srecanja/napovednik/

 

 

Vodje projektov, financiranih v okviru Norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP, so se 16. 2. 2023 sestali s predstavniki Veleposlaništva Kraljevine Norveške iz Budimpešte Norwegian Embassy in Budapest. Dogodka se je udeležila tudi vodja projekta EMPOWER FOR 21, naša dr. Monika Sobočan. Projekt EMPOWER FOR 21 se zavzema za opolnomočenje strokovnjakov v 21. stoletju z razvojem veščin vseživljenjskega učenja, dobrega počutja zaposlenega ter preprečevanja in prepoznavanja duševnih motenj. Vodje projektov so med seboj lahko podelile izkušnje in navezale stike, ki bodo zagotovo pripomogli k čim uspešnejši izvedbi projektov.

Konec januarja je norveški partner NTNU obiskal ostala dva slovenska partnerja UKC Maribor in MF UM v Mariboru. Obisk je bil namenjen načrtovanju dela, izmenjavi dobrih praks in nenazadnje spoznavanju med partnerji projekta EMPOWER FOR 21.

Študijski obisk se je odvijal 25. in 26.1.2023 v UKC Maribor. Prvi dan je bil namenjen predvsem vsebini delovnega sklopa komunikacije in vodenja. Norveškemu partnerju so bili predstavljeni izsledki vprašalnika »Ocena potreb glede razvoja kompetenc za poklice v zdravstvu« in na podlagi tega se je nato skozi pogovor izvedlo načrtovanje prihajajočih delavnic iz vodenja in komunikacije, ki bodo potekale predvidoma med marcem in majem 2023. Drugi dan študijskega obiska smo izkoristili za načrtovanje dela v okviru delovnega paketa skrbi za duševno zdravje in za načrtovanje kurikuluma za učitelje.

Norveški partner se je ob tej priložnosti kot aktivni govorec udeležil tudi novinarske konference na temo predstavitve montažnega objekta ambulant otroške in mladostniške psihiatrije (več na: Facebook objava UKC Maribor).