Iskalni rezultati

Včeraj, 13.12.2023, je na Medicinski fakulteti potekala slovesna otvoritev laparoskopskega simulatorja, napredne opreme, ki bo študentom medicine omogočala in vitro simulacijo kirurških posegov. Laparoskopski simulator, pridobljen kot del partnerskega projekta EMPOWER FOR 21, je v celoti financiran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma in sodelujoče slovenske udeležbe.

Na dogodku je predstavnik podjetja, odgovornega za dobavo simulatorja, praktično demonstriral njegovo uporabo in podal izčrpne informacije o samem simulatorju ter njegovem delovanju. Udeleženci so imeli priložnost sami preizkusiti delo na simulatorju, kar je še dodatno pripomoglo k boljšemu razumevanju njegove funkcionalnosti.

Obenem je svoj prostor zavzela tudi plodna debata glede možnosti približevanja simulatorja specializantom ter razpravljanje o vključitvi v učni program. Laparoskopski simulator predstavlja moderno napravo, ki študentom medicine omogoča simulacijo kirurških posegov, pri čemer razvijajo in krepijo kompetenco kritičnega razmišljanja med posegi, in sicer ob razreševanju proceduralnih problemov.

V okviru projekta EMPOWER FOR 21 si Medicinska fakulteta in UKC Maribor prizadevata še bolj integrirati laparoskopski simulator v izobraževalni program, da bodo študentje imeli čim več priložnosti pridobivati praktične izkušnje in izboljševati svoje spretnosti preden stopijo v klinično okolje.

S tem projektom in pridobljenim simulatorjem utrjujemo odličnost našega izobraževalnega sistema ter zagotavljamo, da bodo bodoči zdravstveni strokovnjaki prejeli najboljšo možno usposobljenost za svoje prihodnje kariere.

 

 

V okviru mednarodnega projekta EMPOWER FOR 21 smo v tem tednu uspešno izvedli tretji niz priljubljenih delavnic iz komunikacije, vodenja in digitalne komunikacije!

Zavezani smo k izobraževanju in dvigu kompetenc, zato smo povabili izkušena predavatelja Franko Bertoncelj in Marka Šoparja, oba psihologa s podjetja Aletheia, ki sta udeležencem ponudila dragocene vpoglede in orodja za lažje funkcionalno delovanje v službenem okolju. Udeleženci so v 5 urah trajajoče delavnice pridobili osnovna znanja z omenjenih tematik, ki so jih s pomočjo konkretnih primerov in treninga dodatno poglobili.

Udeleženci so bili navdušeni ne samo nad pridobljenim znanjem, ampak tudi nad sproščeno in zabavno izvedbo delavnic ter nad strokovnostjo predavateljev. Ob tem so izrazili željo po ponovitvi delavnic v prihodnosti, saj pridobljeno znanje prepoznavajo kot pomembno orodje za boljše medsebojne odnose tako na delovnem mestu kot širše.

 

Mineva nekoliko več kot eno leto od začetka izvajanja projekta EMPOWER FOR 21, ki se zavzema za opolnomočenje strokovnjakov 21. stoletja na področju komunikacije in vodenja, skrbi za duševno zdravje ter uporabe kritičnega razmišljanja pri delu. V tem času so se vrstile izobraževalne delavnice z omenjenih področij in oblikovale učne enote/programi, za katere si v prihodnosti prizadevamo za trajnostno implementacijo – z namenom dokončnega oblikovanja programa za poučevanje o duševnih motnjah pa so se naši strokovnjaki  iz Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in Univerzitetnega kliničnega centra Maribor odpravili k norveškemu projektnemu partnerju po izkušnje in znanje.

Študijski obisk v Kraljevini Norveški je potekal med 21. in 25. septembrom, in sicer na podružnici Norveške univerze za znanost in tehnologijo (NTNU) v Oslu.

Ker je bil obisk posebej posvečen razvijanju programa za poučevanje o duševnih motnjah, so strokovnjaki pregledali že opravljeno delo na projektu ter načrtovali nadaljni potek dela. V mesecu oktobru namreč planiramo izvedbo pilotnega preizkusa razvitega programa o duševnem zdravju, ki bo vključeval izobraževanje tutorjev Medicinske fakultete v Mariboru, ti pa bodo nato nadalje izobraževali študente medicine.

Tekom študijskega obiska je bilo veliko časa posvečenega tudi izmenjavi primerov dobrih praks s področja poučevanja duševnega zdravja. Ob pregledu podobnih projektov, ki jih izvajajo drugod po svetu, smo ugotovili, da jih veliko temelji na kanadskem dokumentu “Transitions” (Življenjski prehodi), kakor tudi naš. Naš program je sicer še najbolj podoben Finskemu modelu, vendar si v projektu EMPOWER FOR 21 poleg kulturološke adaptacije aktivno prizadevamo k temu, da gradivo ostane dostopno javnosti daljši čas in da znanje trajnostno implementiramo (npr. kot možnost izbirnega predmeta, itd.).

Pri načrtovanju nam je s svojo strokovnostjo in znanjem v veliko pomoč ravno strokovnjak iz Norveške, kanadski avtorji omenjenega dokumenta, s katerimi smo vzpostavili stik, dodatno znanje pa črpamo tudi iz raznih konferenc in kongresov, ki se jih udeležujemo tekom izvajanja projekta.

 

Po “brainstormanju” nam je seveda ostalo tudi dovolj časa za ogled in spoznavanje čudovitega Osla:).

 

Isti strokovnjaki smo se nekaj dni kasneje ponovno srečali še na 23. Svetovnem kongresu psihiatrije WPA na Dunaju, ki je potekal med 28. septembrom in 1. oktobrom. Tam smo predstavili sam projekt ter pridobili mnenja in komentarje udeležencev v diskusiji. Na kongresu smo poslušali o novih smernicah, znanju in perspektivah za ukrepanje, nastajajočih podatkih in analitičnih trendih. Pridobljeno znanje bomo preko sodelovanja in poročanja prenesli tudi med sodelavce UKC MB in MF UM, vsekakor pa predstavljeni podatki koristijo v fazi nadgradnje programa o duševnem zdravju, ki ga razvijamo v okviru projekta EMPOWER FOR 21.

 

Kongres nam je omogočil srečanje v živo s kanadskima avtorjema razvitega programa “Transitions” (spodnja slika).  Priložnost smo izkoristili za dodatno razpravo o načinih trajnostne vpeljave pridobljenega znanja.

 

Za oba obiska lahko povemo, da sta nam bila v veliko veselje in hkrati v pomoč tako pri nadaljni izvedbi projekta, ki vključuje trajnostno implementacijo, kot tudi pri strokovnem razvoju osebja, ki se pridobljeno znanje trudi širiti naprej.

 

 

 

Team projekta EMPOWER FOR 21

 

V mesecu novembru bomo izvajali tretji cikel priljubljenih delavnic iz komuniciranja in vodenja:

– 27. 11. 2023 – delavnica digitalne komunikacije

– 28. 11. 2023 – delavnica komunikacije

– 29. 11. 2023 – delavnica vodenja

Delavnice bodo potekale na Medicinski fakulteti v Mariboru. Nanje vabljeni vsi, ki si želite poglobiti omenjene kompetence. Več v vabilu s programom, kjer najdete tudi informacije o prijavi: Program delavnic komuniciranje vodenje digitalna k. – NOVEMBER 23

V duhu projekta EMPOWER FOR 21 se zaključuje pester teden izvajanja različnih izobraževalnih delavnic.

 

  • V torek, sredo in četrtek so se že drugič zapored odvijale priljubljene delavnice iz komunikacije, vodenja in digitalne komunikacije. Udeleženci so pohvalili samo vsebino delavnic ter oba predavatelja, ki imata z omenjenih področij veliko izkušenj in znata odlično predajati svoje znanje. Zaradi velikega zanimanja načrtujemo v mesecu novembru ponovitev delavnic, prijave bodo mogoče preko spletne strani UKC strokovna srečanja.

 

 

 

 

  • V sredo je za tutorje Medicinske fakultete UM potekala delavnica »Duševno zdravje ob začetku študija«. Vodili sta jo naši zaposleni, izr. prof. dr. Hojka Gregorič Kumperščak, dr. med. in Nina Vučinić, mag. psihol., ki sta tutorjem podali osnovno znanje, da bodo lahko v kar najboljšo podporo novim študentom medicine ob njihovem začetku študija.

 

 

Delavnice financira Norveški finančni mehanizem.

 

 

 

Med 19. in 21. 9. 2023 bo na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru potekal drugi cikel priljubljenih delavnic iz komunikacije, vodenja in digitalne komunikacije:

 

torek, 19. 9. 2023 – delavnica komunikacije,

sredo, 20. 9. 2023 – delavnica vodenja,

četrtek, 21. 9. 2023 – delavnica digitalne komunikacije.

 

Izobraževanja so namenjena vsem, ki bi želeli okrepiti veščine komuniciranja in vodenja na delovnem mestu.

Več informacij in prijava: www.ukc-mb.si/strokovna-srecanja/napovednik/delavnice-iz-komuniciranja-vodenja-in-digitalne-komunikacije

 

Vljudno vabljeni!

V okviru projekta EMPOWER FOR 21 se danes odvija zadnja delavnica iz sklopa delavnic komuniciranja, vodenja in digitalne komunikacije. Izkušeni predavatelji se z udeleženci pogovarjajo o prednostih in izzivih digitalne komunikacije, digitalnih komunikacijskih kanalih ter o pisni in vizualni digitalni komunikaciji s podanimi nasveti in praktičnimi primeri. Delavnico sofinancira Norveški finančni mehanizem.

 

Zaradi beleženja velikega zanimanja bosta UKC Maribor in MF UM izobraževalne delavnice ponovili predvidoma letos septembra.

Pretekli teden sta se v UKC Maribor odvijali delavnici iz komuniciranja in vodenja, organizirani za visokošolske učitelje, zdravstveno osebje in zainteresirano javnost. Izvajali so jih predavatelji z več-letnimi izkušnjami iz izobraževanja na tem področju. Namen delavnic je bil poglobiti kompetenci komuniciranja in vodenja, ki ju Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) prepoznava kot izjemno pomembni kompetenci za delo v današnjem času.
🔸 Ta teden bo sledila še 3. delavnica iz nabora, t.j. delavnica iz digitalne komunikacije.
🔸 Za tovrstna izobraževanja beležimo veliko povpraševanje s strani naših delavcev, zato ponovitev načrtujemo že letos jeseni.