Deli s prijatelji

Potovanje projektnega tima EMPOWER FOR 21 v deželo fjordov

Mineva nekoliko več kot eno leto od začetka izvajanja projekta EMPOWER FOR 21, ki se zavzema za opolnomočenje strokovnjakov 21. stoletja na področju komunikacije in vodenja, skrbi za duševno zdravje ter uporabe kritičnega razmišljanja pri delu. V tem času so se vrstile izobraževalne delavnice z omenjenih področij in oblikovale učne enote/programi, za katere si v prihodnosti prizadevamo za trajnostno implementacijo – z namenom dokončnega oblikovanja programa za poučevanje o duševnih motnjah pa so se naši strokovnjaki  iz Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in Univerzitetnega kliničnega centra Maribor odpravili k norveškemu projektnemu partnerju po izkušnje in znanje.

Študijski obisk v Kraljevini Norveški je potekal med 21. in 25. septembrom, in sicer na podružnici Norveške univerze za znanost in tehnologijo (NTNU) v Oslu.

Ker je bil obisk posebej posvečen razvijanju programa za poučevanje o duševnih motnjah, so strokovnjaki pregledali že opravljeno delo na projektu ter načrtovali nadaljni potek dela. V mesecu oktobru namreč planiramo izvedbo pilotnega preizkusa razvitega programa o duševnem zdravju, ki bo vključeval izobraževanje tutorjev Medicinske fakultete v Mariboru, ti pa bodo nato nadalje izobraževali študente medicine.

Tekom študijskega obiska je bilo veliko časa posvečenega tudi izmenjavi primerov dobrih praks s področja poučevanja duševnega zdravja. Ob pregledu podobnih projektov, ki jih izvajajo drugod po svetu, smo ugotovili, da jih veliko temelji na kanadskem dokumentu “Transitions” (Življenjski prehodi), kakor tudi naš. Naš program je sicer še najbolj podoben Finskemu modelu, vendar si v projektu EMPOWER FOR 21 poleg kulturološke adaptacije aktivno prizadevamo k temu, da gradivo ostane dostopno javnosti daljši čas in da znanje trajnostno implementiramo (npr. kot možnost izbirnega predmeta, itd.).

Pri načrtovanju nam je s svojo strokovnostjo in znanjem v veliko pomoč ravno strokovnjak iz Norveške, kanadski avtorji omenjenega dokumenta, s katerimi smo vzpostavili stik, dodatno znanje pa črpamo tudi iz raznih konferenc in kongresov, ki se jih udeležujemo tekom izvajanja projekta.

 

Po “brainstormanju” nam je seveda ostalo tudi dovolj časa za ogled in spoznavanje čudovitega Osla:).

 

Isti strokovnjaki smo se nekaj dni kasneje ponovno srečali še na 23. Svetovnem kongresu psihiatrije WPA na Dunaju, ki je potekal med 28. septembrom in 1. oktobrom. Tam smo predstavili sam projekt ter pridobili mnenja in komentarje udeležencev v diskusiji. Na kongresu smo poslušali o novih smernicah, znanju in perspektivah za ukrepanje, nastajajočih podatkih in analitičnih trendih. Pridobljeno znanje bomo preko sodelovanja in poročanja prenesli tudi med sodelavce UKC MB in MF UM, vsekakor pa predstavljeni podatki koristijo v fazi nadgradnje programa o duševnem zdravju, ki ga razvijamo v okviru projekta EMPOWER FOR 21.

 

Kongres nam je omogočil srečanje v živo s kanadskima avtorjema razvitega programa “Transitions” (spodnja slika).  Priložnost smo izkoristili za dodatno razpravo o načinih trajnostne vpeljave pridobljenega znanja.

 

Za oba obiska lahko povemo, da sta nam bila v veliko veselje in hkrati v pomoč tako pri nadaljni izvedbi projekta, ki vključuje trajnostno implementacijo, kot tudi pri strokovnem razvoju osebja, ki se pridobljeno znanje trudi širiti naprej.

 

 

 

Team projekta EMPOWER FOR 21