Deli s prijatelji

Pričetek izvajanja projekta EMPOWER FOR 21

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je maja letos izdala sklep o odobritvi projekta EMPOWER FOR 21, ki ga sofinancira Norveški finančni mehanizem (Norway Grants).

Projekt izvaja UKC Maribor kot vodilni partner v sodelovanju z Medicinsk Fakulteto Maribor in norveško Univerzo za znanost in tehnologijo.

Namen projekta je razvoj izobraževalnih vsebin za mentorje in učitelje v zdravstvu in zdravstvene delavce. Projekt bo ponujal tudi usposabljanja, primerna tudi za širšo zainteresirano javnost.

Opolnomočenje za delo v 21. stoletju z razvojem veščin vseživljenjskega učenja, dobrega počutja zaposlenega ter preprečevanjem in prepoznavanjem duševnih motenj

Projekt EMPOWER FOR 21 sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 484 000 eur.
Namen projekta je izobraževanje.

Namen projekta je:

  • razviti in izvajati učne enote za izobraževanje zdravstvenih delavcev o komunikaciji in digitalni komunikaciji.
  • razviti načine poučevanja metod skrbi za duševno zdravje in izvesti pilotne delavnice na temo skrbi za duševno zdravje.
  • razviti nove metode poučevanja kliničnega razmišljanja in metode poučevanja procedur v zdravstvu.

Vodja projekta: asist. Monika Sobočan, dr. med.

Projekt poteka med 1. 7. 2022 – 30. 4. 2024