Iskalni rezultati

V duhu projekta EMPOWER FOR 21 se zaključuje pester teden izvajanja različnih izobraževalnih delavnic.

 

  • V torek, sredo in četrtek so se že drugič zapored odvijale priljubljene delavnice iz komunikacije, vodenja in digitalne komunikacije. Udeleženci so pohvalili samo vsebino delavnic ter oba predavatelja, ki imata z omenjenih področij veliko izkušenj in znata odlično predajati svoje znanje. Zaradi velikega zanimanja načrtujemo v mesecu novembru ponovitev delavnic, prijave bodo mogoče preko spletne strani UKC strokovna srečanja.

 

 

 

 

  • V sredo je za tutorje Medicinske fakultete UM potekala delavnica »Duševno zdravje ob začetku študija«. Vodili sta jo naši zaposleni, izr. prof. dr. Hojka Gregorič Kumperščak, dr. med. in Nina Vučinić, mag. psihol., ki sta tutorjem podali osnovno znanje, da bodo lahko v kar najboljšo podporo novim študentom medicine ob njihovem začetku študija.

 

 

Delavnice financira Norveški finančni mehanizem.

 

 

 

V okviru projekta EMPOWER FOR 21 se danes odvija zadnja delavnica iz sklopa delavnic komuniciranja, vodenja in digitalne komunikacije. Izkušeni predavatelji se z udeleženci pogovarjajo o prednostih in izzivih digitalne komunikacije, digitalnih komunikacijskih kanalih ter o pisni in vizualni digitalni komunikaciji s podanimi nasveti in praktičnimi primeri. Delavnico sofinancira Norveški finančni mehanizem.

 

Zaradi beleženja velikega zanimanja bosta UKC Maribor in MF UM izobraževalne delavnice ponovili predvidoma letos septembra.

Pretekli teden sta se v UKC Maribor odvijali delavnici iz komuniciranja in vodenja, organizirani za visokošolske učitelje, zdravstveno osebje in zainteresirano javnost. Izvajali so jih predavatelji z več-letnimi izkušnjami iz izobraževanja na tem področju. Namen delavnic je bil poglobiti kompetenci komuniciranja in vodenja, ki ju Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) prepoznava kot izjemno pomembni kompetenci za delo v današnjem času.
🔸 Ta teden bo sledila še 3. delavnica iz nabora, t.j. delavnica iz digitalne komunikacije.
🔸 Za tovrstna izobraževanja beležimo veliko povpraševanje s strani naših delavcev, zato ponovitev načrtujemo že letos jeseni.
V sredo, 17.5.2023 in v četrtek, 18.5.2023, je na Medicinski fakulteti potekala delavnica z naslovom Duševno zdravje ob začetku študija, namenjena visokošolskim učiteljem in zainteresirani javnosti.
Delavnica je potekala pod vodstvom izr. prof. dr. Hojke Gregorič Kumperščak, izvajali sta jo Sara Plakolm Erlač in Nina Vučinić, psihologinji iz Enote za otroško in mladostniško psihiatrijo.
Ključne teme delavnice so bile:
🔷 povečanje pismenosti na področju duševnega zdravja,
🔷 prepoznavanje duševnih stisk pri študentih,
🔷 destigmatizacija in pridobivanje znanja,
🔷 kako informirati študente o ustreznih oblikah pomoči.
Gre za prvo izvedeno izobraževalno delavnico projekta EMPOWER FOR 21, ki ga vodi UKC Maribor v sodelovanju Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru in norveško NTNU. V naslednjem tednu bodo namreč sledile še delavnice za krepitev komunikacije, vodenja in digitalne komunikacije.

Vodje projektov, financiranih v okviru Norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP, so se 16. 2. 2023 sestali s predstavniki Veleposlaništva Kraljevine Norveške iz Budimpešte Norwegian Embassy in Budapest. Dogodka se je udeležila tudi vodja projekta EMPOWER FOR 21, naša dr. Monika Sobočan. Projekt EMPOWER FOR 21 se zavzema za opolnomočenje strokovnjakov v 21. stoletju z razvojem veščin vseživljenjskega učenja, dobrega počutja zaposlenega ter preprečevanja in prepoznavanja duševnih motenj. Vodje projektov so med seboj lahko podelile izkušnje in navezale stike, ki bodo zagotovo pripomogli k čim uspešnejši izvedbi projektov.

Konec januarja je norveški partner NTNU obiskal ostala dva slovenska partnerja UKC Maribor in MF UM v Mariboru. Obisk je bil namenjen načrtovanju dela, izmenjavi dobrih praks in nenazadnje spoznavanju med partnerji projekta EMPOWER FOR 21.

Študijski obisk se je odvijal 25. in 26.1.2023 v UKC Maribor. Prvi dan je bil namenjen predvsem vsebini delovnega sklopa komunikacije in vodenja. Norveškemu partnerju so bili predstavljeni izsledki vprašalnika »Ocena potreb glede razvoja kompetenc za poklice v zdravstvu« in na podlagi tega se je nato skozi pogovor izvedlo načrtovanje prihajajočih delavnic iz vodenja in komunikacije, ki bodo potekale predvidoma med marcem in majem 2023. Drugi dan študijskega obiska smo izkoristili za načrtovanje dela v okviru delovnega paketa skrbi za duševno zdravje in za načrtovanje kurikuluma za učitelje.

Norveški partner se je ob tej priložnosti kot aktivni govorec udeležil tudi novinarske konference na temo predstavitve montažnega objekta ambulant otroške in mladostniške psihiatrije (več na: Facebook objava UKC Maribor).

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je maja letos izdala sklep o odobritvi projekta EMPOWER FOR 21, ki ga sofinancira Norveški finančni mehanizem (Norway Grants).

Projekt izvaja UKC Maribor kot vodilni partner v sodelovanju z Medicinsk Fakulteto Maribor in norveško Univerzo za znanost in tehnologijo.

Namen projekta je razvoj izobraževalnih vsebin za mentorje in učitelje v zdravstvu in zdravstvene delavce. Projekt bo ponujal tudi usposabljanja, primerna tudi za širšo zainteresirano javnost.

Opolnomočenje za delo v 21. stoletju z razvojem veščin vseživljenjskega učenja, dobrega počutja zaposlenega ter preprečevanjem in prepoznavanjem duševnih motenj

Projekt EMPOWER FOR 21 sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 484 000 eur.
Namen projekta je izobraževanje.

Namen projekta je:

  • razviti in izvajati učne enote za izobraževanje zdravstvenih delavcev o komunikaciji in digitalni komunikaciji.
  • razviti načine poučevanja metod skrbi za duševno zdravje in izvesti pilotne delavnice na temo skrbi za duševno zdravje.
  • razviti nove metode poučevanja kliničnega razmišljanja in metode poučevanja procedur v zdravstvu.

Vodja projekta: asist. Monika Sobočan, dr. med.

Projekt poteka med 1. 7. 2022 – 30. 4. 2024